Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

11-500 Giżycko, ul. Gdańska 11
woj. warmińsko- mazurskie

tel. 87 429 64 40, fax 87 429 64 75
email: olgi@praca.gov.pl

    ul. Gdańska 11      Warmińsko - Mazurskie     
    11-500 Giżycko

    tel. 87 429-64-40       fax 87 429-64-75

    olgi@praca.gov.pl

Banery

Gwarancje dla młodzieży
ZL
obiekt Flash - Reklama projektu
Laureat XVI edycji

Kalendarium

«lipiec 2017»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Statystyki

obecnie gości na stronie: 19
ilość odwiedzin tej strony: 4847
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.11.16 14:22
ostatnia aktualizacja w serwisie:
2017.07.21 12:36

Banery

obiekt Flash - Reklama projektu

Treść strony

Dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r., poz. 674 z późn.zm.),

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne(Dz. U. z 2014r. poz. 864 z późn. zm.)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

Zgodnie z art. 60d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta  może na podstawie zawartej umowy przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego , który ukończył 50 rok życia oraz dla ktorego został ustalony II profil pomocy.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

- 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat a nie ukończył 60 lat,

- 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

 Kwota dofinansowania – nie wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Pracodawca lub przedsiębiorca obowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego:

- przez okres 6 miesięcy w przypadku osoby, która nie ukończyła 60 roku życia,
- przez 12 miesięcy osoby powyżej 60 roku życia.

 Niewywiązanie się pracodawcy lub przedsiębiorcy z zawartej umowy powoduje zwrot otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania.

Dofinansowanie wynagrodzenia przyznane przedsiębiorcy jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Banery

Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.