Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

11-500 Giżycko, ul. Gdańska 11
woj. warmińsko- mazurskie

tel. 87 429 64 40, fax 87 429 64 75
email: olgi@praca.gov.pl

    ul. Gdańska 11      Warmińsko - Mazurskie     
    11-500 Giżycko

    tel. 87 429-64-40       fax 87 429-64-75

    olgi@praca.gov.pl

Banery

obiekt Flash - Reklama projektu

Treść strony

Raport końcowy badania ewaluacyjnego projektu systemowego pn. "Praca - najlepszy wybór" współfinansowanego przez UE w ramach EFS

(...) Projekt systemowy „Praca – najlepszy wybór” jest realizowany przez publiczne służby zatrudnienia w Giżycku. Jego głównym celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, zamieszkujących powiat giżycki. W projekcie w 2009 roku uczestniczyło 521 osób. Projekt obejmował przede wszystkim osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (374 osoby) oraz osoby młode w wieku 15-24 lata (187 osób). Po zakończeniu projektu 49,7 proc. uczestników nie figurowało w rejestrach urzędu pracy wg stanu na koniec września 2010 roku. (...) 

Przyjęte założenia zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie. Wydatki na projekt systemowy wyniosły w 2009 roku 2 906 075,07 zł i zostały zrealizowane w 98,78 proc. w stosunku do sumy zawartej we wniosku o dofinansowanie. Na poszczególne instrumenty aktywizacji zawodowej wydano odpowiednio: staże 967 036,95 zł, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 933 442,63 zł, szkolenia 861 713,90 zł, prace interwencyjne 143 881,59 zł. Zdaniem przebadanych beneficjentów największą skutecznością wykazują się staże (twierdzi tak 80,7 proc. respondentów) i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (76,4 proc.). W przyszłości należałoby jednak przeprowadzić badania o charakterze eksploratorskim wśród nowych przedsiębiorców, aby zapoznać się z problemami, z którymi spotkali się w warunkach gospodarki wolnorynkowej oraz próbować nawiązać z nimi współpracę.  (...)

Banery

Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.