Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

11-500 Giżycko, ul. Gdańska 11
woj. warmińsko- mazurskie

tel. 87 429 64 40, fax 87 429 64 75
email: olgi@praca.gov.pl

    ul. Gdańska 11      Warmińsko - Mazurskie     
    11-500 Giżycko

    tel. 87 429-64-40       fax 87 429-64-75

    olgi@praca.gov.pl

Banery

Gwarancje dla młodzieży
ZL
obiekt Flash - Reklama projektu
Laureat XVI edycji

Kalendarium

«lipiec 2017»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Statystyki

obecnie gości na stronie: 45
ilość odwiedzin tej strony: 11581
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.01.30 14:29
ostatnia aktualizacja w serwisie:
2017.07.21 12:36

Banery

obiekt Flash - Reklama projektu

Treść strony

Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r., poz. 645 ze zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864 ze zm.)
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, str.1);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352, str. 9);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190, str. 45);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810);

 

Zasady oraz warunki otrzymania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne:

Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne może być przyznana w odniesieniu do skierowanej osoby bezrobotnej dla której ustalono II profil pomocy.

Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wniosek o przyznanie jednorazowej refundacji kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne należy złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Zatrudnienie osoby bezrobotnej następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd oraz podpisaniu umowy z urzędem określającej warunki refundacji.

Refundacja jest dokonana, na podstawie Wniosku o refundację poniesionych kosztów z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, po upływie 12 miesięcy od zatrudnienia osoby bezrobotnej, skierowanej przez urząd pracy, pod warunkiem, że na dzień złożenia wniosku skierowana osoba bezrobotna jest nadal w zatrudnieniu.

Pełną informację można uzyskać w pokoju nr 2, tel. 87/ 429-64-85.

> Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne:

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Banery

Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.