Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

11-500 Giżycko, ul. Gdańska 11
woj. warmińsko- mazurskie

tel. 87 429 64 40, fax 87 429 64 75
email: olgi@praca.gov.pl

    ul. Gdańska 11      Warmińsko - Mazurskie     
    11-500 Giżycko

    tel. 87 429-64-40       fax 87 429-64-75

    olgi@praca.gov.pl

Banery

obiekt Flash - Reklama projektu

Treść strony

Dane teleadresowe

Tygodniowy rozkład czasu pracy Urzędu:

  • poniedziałek w godz.8.00 – 16.00 
  • od wtorku do piątku w godz.7.00 – 15.00
  • wszystkie soboty są wolne od pracy

Czas przyjęć klientów urzędu:

1. W Dziale Pośrednictwa Pracy:

  • w sprawach związanych z rejestracją codziennie od 8:00 do 11:00
  • w sprawach związanych ze świadczeniem usługi pośrednictwa pracy:

        - w poniedziałki od 11:15 do 16:00

        - od wtorku do piątku - od 11:15 do 14:00

2. W Działach: Instrumentów Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń i Finansowo- Księgowym:

        - w poniedziałki od 8:00 do 16:00

        - od wtorku do piątku - od 11:15 do 14:00

W Urzędzie obowiązuje przerwa w obsłudze klientów w godzinach od 11:00-11:15.

Dyrektor przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w czwartki w godz. od 9.00 do 15.00

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku, ul. Gdańska 11

SEKRETARIAT DYREKTORA
sekretariat(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 15

tel. (87) 429-64-40
fax (87) 429-64-75

-DYREKTOR PUP

-ZASTĘPCA DYREKTORA
-GŁÓWNY KSIĘGOWY

olgi(at)praca.gov.pl
olgi(at)gizycko.pup.gov.pl

DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY

pokój nr 15

(87) 429-64-42
 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ksiegowosc(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 15

(87) 429-64-70
 

Pracownicy Działu F-K (refundacje, windykacje, Fundusz Pracy)

pokój nr 15

(87) 429-64-69

Pracownicy Działu F-K (zgłoszenia i rozliczenia ZUS)

DZIAŁ ORGANIZACYJNO- ADMINISTRACYJNY

pokój nr 13
 

(87) 429-64-67
 

KIEROWNIK DZIAŁU

kadry(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 14

(87) 429-64-68
 

Archiwum

DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

pokój nr 4

(87) 429-64-52
 

KIEROWNIK DZIAŁU

instrumenty(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 19

(87) 429-64-44

-Szkolenia, studia podyplomowe
-Krajowy Fundusz Szkoleniowy
-Doradca klienta instytucjonalnego (pracodawcy z gminy Wydminy)

specjalista1(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 19

(87) 429-64-45

-Szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych
-Doradca klienta instytucjonalnego (pracodawcy z miasta i gminy Ryn)

specjalista5(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 1

(87) 429-64-46
 

-Staż
-Doradca klienta instytucjonalnego (pracodawcy z miasta Giżycko)

specjalista3(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 1

(87) 429-64-47
 

-Prace interwencyjne
-Praca społecznie użyteczne
-Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
-Doradca klienta instytucjonalnego (pracodawcy z miasta Giżycko)

specjalista6(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 2

(87) 429-64-48
 

-Specjalista ds. programów
-Doradca klienta instytucjonalnego (pracodawcy z gminy Giżycko)

efs(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 2

(87) 429-64-85

-Specjalista ds. programów
-Prace interwencyjne (EFS)
-Roboty publiczne
-Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
-Doradca klienta instytucjonalnego (pracodawcy z miasta Giżycko)

specjalista7(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 3

(87) 429-64-50
 

-Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych
-Zatrudnienie wspierane
-Doradca klienta instytucjonego (pracodawcy z gminy Kruklanki)

specjalista4(at)gizycko.pup.gov.pl
 

pokój nr 3

(87) 429-64-51
 

-Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
-Zatrudnianie cudzoziemca
-Doradca klienta instytucjonego (pracodawcy z gminy Miłki)

specjalista2(at)gizycko.pup.gov.pl

DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY

pokój nr 6

(87) 429-64-56
 

KIEROWNIK DZIAŁU

posrednictwo(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 7

(87) 429-64-57
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób G,H,J (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

posrednik2(at)gizycko.pup.gov.pl

 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób N,U,R,C (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

posrednik9(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 7

(87) 429-64-59
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób A,B,O (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

posrednik7(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 8

(87) 429-64-61
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób D, P (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

posrednik1(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 8

(87) 329-64-61

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób E,L,M (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

posrednik4(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 9

(87) 429-64-63
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób K (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

eures(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 9

(87) 429-64-62
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób F,T,Z-Ż (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

posrednik5(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 9

(87) 429-64-64
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób S,Ś (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

posrednik6(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 5

(87) 429-64-54
 

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób I,Ł,W (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

posrednik8(at)gizycko.pup.gov.pl

pokój nr 5

(87) 429-64-55
 

-Doradca Zawodowy

-Doradca klienta indywidualnego/ Obsługa osób I,Ł,W (pośrednictwo pracy, rejestracja bezrobotnych)

doradca1(at)gizycko.pup.gov.pl
 

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

pokój nr 17

(87) 429-64-72
 

-Dodatki aktywizacyjne, stypendia, zasiłki
(naliczanie ww. świadczeń)

pokój nr 18

(87) 429-64-73
 

-Decyzje administracyjne, stypendia z tytułu dalszej nauki, dodatki aktywizacyjne
ewidencja(at)gizycko.pup.gov.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYZACJI I STATYSTYKI

pokój nr 11

(87) 429-64-65
 

-Informatyka/ Statystyka lokalnego rynku pracy, olgi(at)gizycko.pup.gov.pl

-Doradca klienta instytcjonalnego (pracodawcy spoza terenu Powiatu Giżyckiego- oferujący miejsce pracy poza terenem Powiatu Giżyckiego), olgi(at)praca.gov.pl

drukujdrukuj

Banery

Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.